Webbplats Villkor för användning

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats, accepterar du att vara bunden av dessa webbplats Villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att uppfylla alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Det material som ingår i denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd License

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på bolagets hemsida för personligt, icke-kommersiellt gående endast visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera material;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
  3. Försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på bolagets hemsida;
  4. ta bort copyright eller andra ägande anteckningar från materialet; eller
  5. överföra material till en annan person eller "spegel" materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av bolaget när som helst. Vid avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer

 1. Materialet på bolagets hemsida tillhandahålls "som är". Företaget ger inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och härmed frånsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare innebär bolaget inte garanterar eller gör några utfästelser om riktighet, sannolikt resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till den här webbplatsen.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter får bolaget eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på bolagets webbplats, även om bolaget eller ett auktoriserat ombud har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Revideringar och Errata

Materialen som förekommer på bolagets hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Företaget kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Bolaget har dock inte göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Bolaget har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av Företaget av webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Villkor för användning Ändringar

Företaget kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

8. Gällande lag

Alla krav rörande bolagets hemsida skall regleras av lagarna i delstaten New York utan hänsyn till dess konflikt med bestämmelser.